Poradnik

Kiedy możemy ubiegać się o odszkodowanie?

Każdego dnia w Polsce dochodzi do wypadków, w wyniku których poszkodowani doznają mniejszych bądź poważniejszych szkód osobowych lub rzeczowych. Wiele z nich ma świadomość przynależnych im z tego tytułu należności, jednak grono poszkodowanych nie wie kiedy może ubiegać się o odszkodowania.

Więcej...

Jak wygląda proces pozyskiwania odszkodowania?

Procedura ubiegania się o odszkodowanie jest w ogólnym kształcie taka sama dla wszystkich poszkodowanych, bez względu na rodzaj wypadku, jakim ulegli. Do najważniejszych jej elementów należy zaliczyć zgromadzenie właściwej dokumentacji oraz zgłoszenie szkody do właściwych organów.

Więcej...

Rozwód a separacja – różnice prawne

Gdy w związku małżeńskim pojawia się poważny kryzys, a terapie dla par nie przynoszą skutków, wiele osób decyduje się na rozstanie. Pomimo jednak zaprzestania wspólnego mieszkania małżonków dalej łączy wspólność majątkowa oraz szereg regulacji, które zwyczajowo obowiązują małżeństwo.

Więcej...

Rozwód z wyłącznej winy małżonka i konsekwencje prawne

W sytuacji, gdy małżonkowie nie występują do Sądu ze zgodnym żądaniem odstąpienia od orzekania o winie za rozkład pożycia, to właśnie Sąd musi ustalić i wskazać w wyroku rozwodowym, który z małżonków ponosi winę. Sprowadza się to do dochodzenia naruszenia obowiązków małżeńskich sformułowanych prawnie oraz wynikających z zasad współżycia społecznego.

Więcej...

Długi małżonków po rozwodzie

Wiążąc się z drugą osobą węzłem małżeńskim powstaje wspólnota majątkowa. Na skutek rozwodu wspólnota ta przestaje istnieć, w wyniku czego dochodzi do sądownego podziału aktywów, do których jednak nie zaliczają się długi.

Więcej...

Przepisy związane z jazdą pod wpływem alkoholu

Od 1 czerwca 2017 roku obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące kar za jazdę pod wpływem alkoholu. Do tego czasu prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym mogło być kwalifikowane jako wykroczenie bądź przestępstwo w zależności o zawartości alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu.

Więcej...

Prawnik, radca prawny czy adwokat?

Czy określenia prawnik i adwokat oznaczają zawsze to samo? Jak różnią się kompetencje radcy prawnego i adwokata? Nasi Klienci często zastanawiają się nad tymi zagadnieniami. Otrzymujemy też od nich pytania w tym temacie, dlatego przygotowaliśmy krótkie i zwięzłe objaśnienia.

Więcej...