Oferta dla osób prawnych

Kancelaria oferuje również usługi dla przedsiębiorców we wszystkich aspektach ich aktywności zawodowej, w szczególności:

Kancelaria świadczy usługi także w ramach stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług adwokackich w wymiarze czasowym i na preferencyjnych warunkach ustalonych indywidualnie w umowie o stałą obsługę prawną.

Oferta o stałą obsługę prawną skierowana jest do osób fizycznych i przedsiębiorców. Daje ona najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala najlepiej zoptymalizować koszt zlecanych Kancelarii usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb Państwa Firmy.