Windykacja

Omega–Lex Windykacja i Odszkodowania to zespół doświadczonych specjalistów, zajmujących się dochodzeniem odszkodowań oraz windykacją. W naszej firmie wyznajemy zasadę, że każda sprawa jest inna i do każdego klienta należy podejść indywidualnie. Uważamy że ściąganie wierzytelności nie musi być długim procesem i znaczną cześć Państwa problemów można rozwiązać polubownie na drodze negocjacji. Oczywiście sytuacja każdego dłużnika jest inna w związku z powyższym zdajemy sobie sprawę, iż czasami ta droga nie wystarczy. Ponieważ Omega Lex Windykacja i Odszkodowania to zespół ekspertów z zakresu prawa, prowadzimy postępowania sądowe oraz współpracujemy z komornikami przy postępowaniach egzekucyjnych.

Nasz zespół w ramach udzielonego przez Państwa zlecenia poprowadzi:

  1. Windykację polubowną w ramach której będziemy dla Państwa dochodzić roszczeń finansowych od wierzycieli na drodze rozmów i negocjacji. Na tym etapie dochodzenia wierzytelności posługujemy się następującymi narzędziami:
    1. rozmowy telefoniczne z dłużnikiem
    2. pisma kierowane do dłużnika
    3. negocjacje z dłużnikiem
  2. Windykacja przesądowa w ramach której przygotowujemy i przesyłamy do dłużnika profesjonalne pod względem formy i treści pisemne wezwanie do zapłaty. Na tym etapie zbieramy wszelkie możliwe informacje na temat dłużnika, przygotowujemy również prognozę wyegzekwowania należności na polubownym etapie postępowania.
  3. Windykacja sądowa celem tego procesu jest uzyskanie tytułu wykonawczego oraz niedopuszczenie do przedawnienia Państwa wierzytelności W ramach procesu windykacji sądowej przygotowujemy dla Państwa pozew oraz kierujemy go do właściwego sądu, przygotowujemy również odpowiedzi na pisma procesowe strony przeciwnej, a ponadto występujemy z wnioskiem do sądu o zabezpieczenie majątku dłużnika celem wyegzekwowania należnych świadczeń.

Nasze wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone usługi jest prowizyjne, ustalane po analizie sprawy i zależy od stopnia jej skomplikowania. Taki sposób ustalenia wynagrodzenia dla Państwa jest gwarancją naszego zaangażowania oraz chęci jak najlepszego poprowadzenia sprawy. Firma „Omega–Lex” to nie tylko windykacja i odszkodowania ale również Biuro Rachunkowe, dlatego też w ramach jednej firmy możliwe będzie całkowite rozliczenie Państwa zobowiązań podatkowych związanych z odzyskanymi wierzytelnościami.