Błąd Przy Porodzie. Jak Uzyskać Odszkodowanie?

poródWiele kobiet boryka się z problemem, co zrobić w sytuacji wystąpienia rażącego zaniedbania ze strony personelu medycznego, lekarzy, jakie doświadczyły podczas porodu. Kiedy i gdzie można zgłosić się o pomoc? Skąd uzyskać odszkodowanie?

 

Błędy medyczne Do kogo zwrócić się o pomoc?

W przypadku stwierdzenia wystąpienia błędu przy porodzie trzeba zdawać sobie sprawę, że nie ma w nomenklaturze prawa definicji „błędu przy porodzie”. Choć ogólnie przyjęło się, że w takie sytuacji mowa jest o zaistnieniu sprzecznych ze standardami postępowanie lekarzy, pielęgniarek, położnych, a także innych pracowników szpitala. Będzie to zatem zarówno brak podjęcia czynności (zaniechanie) w zakresie diagnozy i terapii, niezgodnej z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. W przypadku błędu przy porodzie chodzi rzecz jasna o czynności i zaniechania, do których doszło w okresie porodu (ale również przed i w trakcie).

Roszczeń cywilnych z tytułu szkód spowodowanych błędami medycznymi, można dochodzić na drodze sądowego postępowania cywilnego lub w trybie uproszczonym i szybszym – przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Drogę dochodzenia i zadośćuczynienia doznanym szkodom dobrze jest skonfrontować i dać poprowadzić doświadczonemu w prawie medycznym adwokatowi. Trzeba pamiętać bowiem, że po drugiej stronie barykady będą nie lekarze, personel medyczny a ich prawni opiekunowie.

 

Za co można uzyskać odszkodowanie?

Błąd przy porodzie występuje tylko wtedy, kiedy występuje szkoda. Najczęściej zasądzanym błędem lekarskim jest zbyt późne przeprowadzenie cesarskiego cięcia czy też nieprawidłowości związanych z badaniami KTG lub USG. Szczególnie dotkliwym są sprawy dotyczące śmierci dziecka w wyniku zaniedbań lekarskich, które np. przyszło na świat w gęstych, zielonych wodach płodowych, głęboko niedotlenione co spowodowane zwykle jest niedopatrzeniem lekarza prowadzącego ciążę i bagatelizowania obaw matki. Nie zamiatając sprawy pod dywan, nagłaśniając sprawę, dajesz szansę na ochronę życia innych dzieci i ich rodziców przed konsekwencjami działania niekompetentnych lub nieetycznych osób.