Prawo rodzinne

ikona rodziny

Prawo rodzinne reguluje wszystkie stosunki prawne i majątkowe zachodzące w rodzinie, a także stosunki wewnątrz rodziny i z osobami trzecimi. Podstawą regulacji jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy, istotne znaczenie mają również ustawy szczegółowe i Kodeks cywilny. Własną regulację praw rodzinnych zawiera Traktat konstytucyjny Unii Europejskiej, który dotyczy m.in. zakazu dyskryminacji, ochrony życia rodzinnego czy różnorodności kulturowej.

Nasza kancelaria ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw o:

  • rozwód,
  • podział majątku,
  • separację,
  • alimenty na małżonka,
  • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie kontaktów rodziców z małoletnim,
  • ubezwłasnowolnienie (całkowite lub częściowe),
  • ustanowienie kurateli.

Nasz zespół podejmie się prowadzenia spraw o zgodę sądu rodzinnego na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka lub na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka. Doradzimy Państwu, co należy zrobić, aby osiągnięty cel miał oparcie w prawie. Dbamy również o ochronę samych dzieci, których często nie dotyczy konflikt rodziców.