Ubezpieczenia społeczne

klocki drewnianeKwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi – ze względu na ich ścisłe powiązanie z prawem pracy – dotyczą wszystkich podmiotów zatrudniających pracowników. Nasza kancelaria reprezentuje pracodawców w sporach z ZUS – również na etapie sądowym. Oferujemy kompleksową pomoc prawną w kwestiach związanych z odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne, a także dotyczących ustalania prawa pracowników do świadczeń z zakresu ubezpieczeń społecznych. Podejmujemy się reprezentacji pracodawców w sprawach odszkodowań dochodzonych w związku z chorobami zawodowymi czy wypadkami przy pracy.

Jakie są rodzaje ubezpieczeń społecznych?

Ubezpieczenia społeczne – obok pomocy społecznej i zaopatrzenia społecznego – to jeden z najistotniejszych instrumentów polityki socjalnej w kraju. Wypłaty świadczeń mają charakter dożywotni, długoterminowy lub krótkoterminowy.

Wyróżniamy cztery rodzaje ubezpieczeń:

  • emerytalne,
  • chorobowe,
  • rentowe,
  • wypadkowe.

Poszczególne ubezpieczenia różnią się ze względu na rodzaj zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.