Prawo pracy

 

okulary na stoleNasza kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa pracy w Nysie. Oferujemy pomoc merytoryczną w kwestiach pozasądowych, podejmiemy się również reprezentowania Klienta przed organami administracyjnymi i sądami. Specjalizujemy się w regulacji stosunków między osobą zatrudnianą a pracodawcą. Zapewniamy kompleksowe wsparcie osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Reprezentacja pracownika w sprawie zaległych wynagrodzeń

Udzielamy porad prawnych w kwestiach spornych, przeprowadzamy konsultacje wypowiedzenia stosunku pracy, doradzamy w kwestiach dotyczących rozwiązania stosunku pracy. Reprezentujemy pracowników w sprawach zaległych wynagrodzeń, ekwiwalentów za urlop, odpraw czy pozostałych świadczeń związanych z pracą. Reprezentujemy Klienta w postępowaniach o ustalenie istnienia stosunku pracy. Zapewniamy profesjonalne doradztwo w zakresie umów o zakazie konkurencji.

Kompleksowe wsparcie dla pracodawcy

Oferujemy również wsparcie dla pracodawcy, obejmujące między innymi opracowanie procedury zwolnień grupowych, porady dotyczące nawiązania stosunku pracy, przygotowywanie dokumentacji pracowniczej czy opracowywanie wewnątrzzakładowych aktów prawnych. Reprezentujemy Klienta przed sądami w sprawach pracowniczych.