Odszkodowania

stos dokumentów

Nasza kancelaria w Nysie posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa ubezpieczeniowego. Na co dzień zajmujemy się doradztwem ubezpieczeniowym i dochodzeniem odszkodowań. Od lat pomagamy Klientom z województwa opolskiego w uzyskaniu należnego odszkodowania i zadośćuczynienia.

W ramach prowadzonej działalności zajmujemy się kwestiami takimi jak:

  • negocjacje w imieniu klientów z ubezpieczycielami,
  • weryfikacja wycen, kosztorysów i operatów szacunkowych,
  • sporządzanie pism, odwołań i skarg,
  • analiza i ocena wypadku ubezpieczeniowego wraz ze zgłoszeniem roszczenia podmiotowi zobowiązanemu do naprawienia wyrządzonej szkody,
  • reprezentacja klienta przed sądem,
  • analiza zamkniętych postępowań i zgłaszanie roszczeń w celu uzyskania wyższego odszkodowania,
  • analiza zawartych umów ubezpieczenia,
  • negocjacje z zakładami ubezpieczeń w celu poprawy warunków polisy.

Nasi adwokaci mają bogate doświadczenie w zakresie szkód i roszczeń takich jak: wypadki komunikacyjne, wypadki rolnicze, wypadki przy wykonywaniu pracy, utracone zarobki, uszkodzenie nieruchomości, szkody zalaniowe, szkody pożarowe, kradzieże, błędy lekarskie, szkody wyrządzone przez firmy, szkody korporacyjne, szkody finansowe.

Jak dochodzić należnego odszkodowania?

Skutecznie dochodzimy wypłaty należnego odszkodowania od towarzystw ubezpieczonych i pozostałych podmiotów, zobowiązanych do naprawienia szkody. Za rekompensatę uważa się równowartość kosztów naprawy, utraconych dochodów czy zadośćuczynienia za krzywdę. Zakłady ubezpieczeń – ze względu na to, że są podmiotami gospodarczymi – są ukierunkowane na maksymalizację zysku, dlatego celowo obniżają wypłaty odszkodowań. Interwencja naszej kancelarii w sprawach z zakresu odszkodowań może zapewnić uzyskanie odpowiedniej rekompensaty.