Prawo podatkowe i sprawy administracyjne

 

dokument

Jedną z naszych specjalizacji jest pomoc prawna w zakresie prawa podatkowego. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego w sprawach takich jak podatki dochodowe, podatki VAT, akcyzy, podatki od nieruchomości czy podatki od czynności cywilnoprawnych. Pomagamy klientom przygotować i złożyć wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych.

Nasza kancelaria zapewnia pomoc w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a zwłaszcza w postępowaniach podatkowych, kontroli skarbowej oraz podatkowej. Jesteśmy gotowi reprezentować klienta w postępowaniach w sprawie zwrotu podatku VAT czy zwrotu nadpłaty podatku. Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie odpowiedzialności członków zarządu spółek i stowarzyszeń za zobowiązania podatkowe.

Co to jest prawo podatkowe?

Prawem podatkowym nazywamy ogół przepisów regulujących zasady ustalania, powstawania i wygasania zobowiązań podatkowych. Prawo wskazuje również na obowiązki podatników, płatników i inkasentów. W Polsce prawo podatkowe jest tworzone przez Konstytucję RP z 2 kwietnia 1997 r., ordynację podatkową, a także ustawy o podatkach od towarów i usług.