Prawo cywilne

młotekBardzo ważną część prowadzonych przez kancelarię spraw stanowią te, których przedmiotem jest prawo cywilne – gałąź system prawnego obejmująca wszelkie przejawy ludzkiej działalności dotyczące spraw prywatnych. Wszystkie czynności wymagają skutecznej obsługi prawnej, którą może zapewnić doświadczony adwokat. Jako wprawni cywiliści dostrzegamy wszystkie – nawet te najdrobniejsze – aspekty prowadzonej sprawy, unikając negatywnych konsekwencji dla reprezentowanej strony.

Co obejmuje prawo cywilne?

Wszystkie działy prawa cywilnego są regulowane w normach Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Wyróżniamy:

  • prawo cywilne – część ogólna: zawiera przepisy dotyczące osób prawnych, osób fizycznych, uznania za zmarłego, mienia, czynności prawnych, regulujące między innymi zawieranie umów, zadatków, zaliczek oraz warunków umownych,
  • prawo rzeczowe: odnosi się do rzeczy stanowiących przedmiot obrotu prawnego, dotyczy ochrony własności, współwłasności, użytkowania wieczystego, praw rzeczowych ograniczonych czy służebności,
  • prawo zobowiązań: zawiera normy prawa majątkowego, odnosi się do zobowiązań, wielości dłużników lub wierzycieli, wzorców umownych, bezpodstawnego wzbogacenia, odszkodowania czy zadość uczynienia,
  • prawo rodzinne: normuje stosunki prawne i majątkowe, które zachodzą wewnątrz rodziny, dotyczące między innymi zawarcia małżeństwa, obowiązków małżonków, stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi,
  • prawo spadkowe: reguluje przejścia praw majątkowych po osobie zmarłej, dotyczy regulacji w przedmiocie spadków i dziedziczenia ustawowego.

Do innych gałęzi prawa cywilnego – z ustawodawstwa pozakodeksowego – zaliczają się również działy takie jak: prawo autorskie czy prawo hipoteczne, które reguluje zagadnienia związane z właściwościami hipoteki.