Prawo karne

młotek i waga

Nasza kancelaria w Nysie oferuje kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego, które obejmują wsparcie klienta na każdym etapie postępowania. Reprezentujemy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez organy ścigania i prokuraturę, postępowaniu głównym przed sądem, a także w postępowaniu po wydaniu wyroku. Zapewniamy merytoryczne wsparcie, szanując indywidualne potrzeby naszych Klientów. Współpraca z klientem odbywa się przy zachowaniu zasad etyki zawodowej i szacunku do obowiązujących przepisów prawa.

Sprawy karne wymagają doświadczenia karnisty i indywidualnego podejścia do każdego Klienta. Od lat zapewniamy pełne zaangażowanie w poznanie szczegółów sprawy dotyczącej prawa karnego – poświęcamy wiele czasu, by zapoznać się ze wszystkimi detalami postępowania. Dzięki temu możemy pomóc wszystkim osobom potrzebującym obrony. Serdecznie zachęcamy do kontaktu z kancelarią – wskażemy wszelkie możliwości rozwiązań prawnych w ramach świadczonych usług z zakresu prawa karnego.

Jaki jest zakres usług?

Główną specjalizacją kancelarii jest reprezentowanie Klientów w sprawach karnych – podejmujemy się obrony osób podejrzanych i oskarżonych, reprezentujemy strony w czynnościach postępowania przygotowawczego, pomagamy w dochodzeniu roszczeń cywilnych w związku ze szkodami wynikającymi z wystąpienia przestępstwa.

Specjalizujemy się również w sporządzaniu pism procesowych, które mogą dotyczyć zmiany (lub uchylenia) środka zapobiegawczego, takiego jak tymczasowe aresztowanie, poręczenie społeczne, dozór policyjny czy zakaz opuszczania kraju. Przygotowujemy wnioski o umorzenie postępowania, wnioski o wznowienie postępowania karnego i wielu innych pism związanych z prawem karnym.