Blog

dziecko z mamą

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

Rozwód jest trudnym przeżyciem nie tylko dla dwojga niegdyś kochających się ludzi, ale przede wszystkim dla ich dzieci. I choć rozstanie rodziców nie powinno wpłynąć na ich życie, nie da się ukryć, że rozpad małżeństwa zwykle oznacza zmiany.

alimenty

Jak ustala się wysokość alimentów?

Alimenty mają na celu zaspokojenie potrzeb uprawnionego do tego comiesięcznego świadczenia. Jego wysokość może być jednak bardzo różna, gdyż nie ma przepisów prawa, które wskazywałyby konkretne stawki.

rozwód

Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy?

Niekiedy decyzja o rozwodzie okazuje się nieunikniona. Gdy między małżonkami nie ma możliwości na nawiązanie porozumienia, jedynym rozwiązaniem okazuje się złożenie pozwu. Nie jest zaś tajemnicą, że sprawy rozwodowe bywają trudne. Dotyczy to w szczególności procesów, w którym jedna lub obie strony domagają się orzeczenia o winie. Czy wiesz, co to w ogóle oznacza i jakie skutki prawne rodzi?

poród

Błąd przy porodzie. Jak uzyskać odszkodowanie?

Wiele kobiet boryka się z problemem, co zrobić w sytuacji wystąpienia rażącego zaniedbania ze strony personelu medycznego, lekarzy, jakie doświadczyły podczas porodu. Kiedy i gdzie można zgłosić się o pomoc? Skąd uzyskać odszkodowanie?

kask

Jakie są różnice między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem?

Czasami traktujemy pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia tak, jakby można je było stosować zamiennie. Tak naprawdę odnoszą się one jednak do czegoś innego. Może nie zupełnie innego, bo zarówno odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie to działania, które wiążą się z jakąś formą rekompensaty finansowej. Jednak odmienne są okoliczności, w których dochodzi do realizacji tego typu procesów.

kajdanki

Tymczasowe aresztowanie pracownika. Co może zrobić pracodawca?

Tymczasowe aresztowanie pracownika może być problematyczne dla pracodawcy. Kłopotliwe jest nie tylko to, że zatrudniony nie pojawia się w pracy, ale również kwestia sposobu kwalifikacji jego nieobecności czy wypłacania mu wynagrodzenia. Co powinien zrobić pracodawca w takiej sytuacji?

młotek sędziego

Jak uzyskać podwyższenie alimentów na dziecko?

Raz ustalona przez sąd wysokość alimentów na dziecko nie jest ostateczna. W uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o zwiększenie świadczenia. Decyzja sądu zależy jednak od argumentów i sposobu udokumentowania potwierdzających, że zmianie uległy warunki, które stanowiły podstawę do ustalenia kwoty alimentów w poprzednim wyroku.

figurki

Nierówny podział majątku po rozwodzie. Kiedy jest możliwy?

Podział majątku jest jedną z czynności, z którą muszą się zmierzyć osoby rozwiązujące ważny związek małżeński. Obowiązuje zasada, że każdy z małżonków ma równe udziały w majątku wspólnym. Oznacza to, że podział majątku w trakcie rozwodu następuje dokładnie w proporcji pół na pół. Takie rozwiązanie jest jednak krzywdzące dla strony, która w trakcie trwania małżeństwa osiągała większe zarobki. Czy w związku z tym można ubiegać się o nierówny podział majątku?

banknoty

Czym jest odszkodowanie retorsyjne?

Odszkodowanie retorsyjne funkcjonuje w systemach prawnych, opartych na common law, funkcjonujących w krajach anglosaskich takich Wielka Brytania, USA, Australia czy Nowa Zelandia czy Kanada. Celem odszkodowania retorsyjnego jest wymierzenie dotkliwej kary sprawcy za wyjątkowo rażące lub umyślne działania. Dowiedz się, na czym ono polega i kiedy jest ustanawiane?