Sprawy rozwodowe

młotek i obrączkiGłówną specjalizacją naszej Kancelarii w Nysie jest prowadzenie spraw o rozwód, separację i podział majątku po rozwodzie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu podejmujemy się prowadzenia trudnych – niekiedy bardzo skomplikowanych – spraw rozwodowych. Prowadzimy również wiele postępowań towarzyszących, w szczególności o alimenty, kontakty z dziećmi czy podział majątku wspólnego. Bogate doświadczenie w sprawach o rozwód to kapitał do nieprzecenienia, dlatego chcemy podzielić się z Państwem naszą ekspercką wiedzą.

Jak przygotować pozew rozwodowy?

Od skutecznego przygotowania pozwu rozwodowego zależy ostateczny wynik rozprawy. Każdy pozew musi zostać napisany w sposób czytelny i klarowny, bez emocjonalnych naddatków – kluczem jest obrana argumentacja dążąca do udowodnienia całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego i wykazania niemożliwości powrotu małżonków do siebie. Warto skorzystać z naszej pomocy, aby pismo zostało poprawnie sformułowane pod względem merytorycznym i formalnym.

Pismo musi zawierać:

  • miejscowość i datę,
  • oznaczenie sądu okręgowego,
  • oznaczenie stron,
  • tytuł pisma,
  • określenie żądania powoda,
  • uzasadnienie pozwu i uwzględnienie dowodów,
  • podpis powoda.

Formułując pozew o rozwód bez orzekania o winie, należy udowodnić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, który jest podstawą do wydania wyroku rozwodowego. Należy rzeczowo uargumentować i opisać przyczyny rozkładu więzi małżeńskiej, do których można zaliczyć niezaspokojenie potrzeb życiowych czy niezgodność charakterologiczną. Naszym klientom pomagamy sformułować również pozew o rozwód z orzekaniem o winie, który musi być poparty solidnymi dowodami świadczącymi o tym, że za rozpad małżeństwa jest odpowiedzialny współmałżonek.