Co należy wiedzieć przy sprawach o podział majątku?

podział pieniędzyPodział majątku może mieć miejsce w różnych okolicznościach. Najczęściej bywa on wynikiem rozwiązania małżeństwa lub postępowania spadkowego. Jak dochodzi do podziału majątku w takich przypadkach? Jakie czynniki brane są pod uwagę przy rozdzielaniu życiowego dorobku? Na te i inne pytania odpowiadamy w dzisiejszym wpisie.

Jak przebiega podział majątku w przypadku rozwodu?

Podział majątku małżeńskiego może być dokonany na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest porozumienie między małżonkami. W takim przypadku sąd zatwierdza podział majątku ustalony przez strony. Drugim sposobem jest podział majątku na drodze postępowania sądowego. Jeśli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia co do podziału majątku, sprawa zostaje skierowana do sądu, który podejmuje decyzję w oparciu o przepisy prawa oraz okoliczności sprawy. W takich przypadkach niezbędna okazuje się pomoc np. dobrego adwokata z Nysy. Warto w tym aspekcie wspomnieć jeszcze o możliwości zawarcia umowy małżeńskiej przed ślubem lub w trakcie trwania małżeństwa, która reguluje kwestie majątkowe między małżonkami.

Jakie czynniki brane są pod uwagę podczas podziału majątku w wyniku rozwodu?

W czasie postępowania rozwodowego o podział majątku istotne jest rozróżnienie na majątek wspólny i osobisty. W sytuacji podziału majątku wspólnego sąd bierze pod uwagę wkład każdego z małżonków w zdobycie tego majątku, okoliczności związane z rozwiązaniem małżeństwa, a także potrzeby każdego z małżonków. W przypadku majątku osobistego zasada jest taka, że każdy z małżonków zachowuje swój majątek po rozwiązaniu małżeństwa. Niemniej w pewnych okolicznościach sąd może uwzględnić wkład jednego z małżonków w zdobycie majątku osobistego drugiego, co może skutkować przyznaniem mu części tego majątku.

Jak wygląda podział majątku w postępowaniach spadkowych?

Podział majątku w postępowaniu spadkowym może odbyć się na kilka sposobów. Najprostszym i najbardziej pożądanym rozwiązaniem jest porozumienie między spadkobiercami co do podziału majątku, które następnie zostaje uwiecznione w formie umowy sporządzonej przez notariusza. W przypadku braku porozumienia między spadkobiercami konieczne może być wszczęcie postępowania sądowego o podział majątku. Sąd może orzec podział majątku na zasadach równości lub proporcjonalności, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy oraz interesy stron.