Co oznacza rozwód z orzeczeniem winy?

obrączkiNiekiedy decyzja o rozwodzie okazuje się nieunikniona. Gdy między małżonkami nie ma możliwości na nawiązanie porozumienia, jedynym rozwiązaniem okazuje się złożenie pozwu. Nie jest zaś tajemnicą, że sprawy rozwodowe bywają trudne. Dotyczy to w szczególności procesów, w którym jedna lub obie strony domagają się orzeczenia o winie. Czy wiesz, co to w ogóle oznacza i jakie skutki prawne rodzi?

Czym jest rozwód z orzeczeniem o winie?

Aby dobrze wyjaśnić tytułowe pojęcie, warto nieco przybliżyć sam cel postępowania rozwodowego. Podczas procesu sąd dąży do ustalenia, czy między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Należy wyraźnie podkreślić, że jest to najważniejsza i zupełnie podstawowa przesłanka rozwiązania małżeństwa. Jeżeli nie zostanie ona spełniona, nie sposób uzyskać pozytywne orzeczenie sądu.

W toku postępowania sąd bada, kto odpowiada za rozkład pożycia. Może to być jedna ze stron, obie lub nikt. Ustalenie osoby odpowiedzialnej za taki stan rzeczy skutkuje udzieleniem rozwodu z orzeczeniem o winie. Zajmując się rozwodami w Nysie, pragniemy podkreślić, że w tym kontekście niezwykle istotną rolę odgrywają dowody. Małżonek, który domaga się orzeczenia winy drugiej strony, musi przedstawić przed sądem wiarygodne potwierdzenia swoich słów.

Jakie skutki niesie za sobą rozwód z orzeczeniem o winie?

Najważniejszą konsekwencją takiego orzeczenia jest fakt, że małżonek ma otwartą drogę do ubiegania się o alimenty od strony uznanej za winną. W tym przypadku nie musi wystąpić przesłanka znalezienia się w niedostatku. Wystarczy samo orzeczenie stwierdzające winę małżonka, które będzie stanowić podstawę do otrzymywania comiesięcznego świadczenia pieniężnego.

Trzeba zarazem zaznaczyć, że postępowania, w których któraś ze stron żąda ustalenia winy, są z reguły dłuższe. Wynika to z faktu, że małżonkowie muszą przedstawić stosowne dowody, co znacząco wydłuża czas całego procesu.