Jak ustala się wysokość alimentów?

alimentyAlimenty mają na celu zaspokojenie potrzeb uprawnionego do tego comiesięcznego świadczenia. Jego wysokość może być jednak bardzo różna, gdyż nie ma przepisów prawa, które wskazywałyby konkretne stawki.

W jaki sposób ustala się wysokość alimentów?

Jak już zostało wspomniane, w polskim porządku prawnym nie ma żadnych widełek, które mogłyby, przynajmniej mniej więcej, wskazać minimalną lub maksymalną stawkę świadczenia. Innymi słowy, wszystko zależy od przebiegu podstępowania dowodowego w sprawie o alimenty. Przedłożone dowody podlegają swobodnej ocenie sądu, który na ich podstawie wyznacza ostateczną kwotę.

Art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Oznacza to, że rodzaj i charakter dowodów muszą mieć związek z wyznaczonymi przesłankami.

Co ma wpływ na wysokość alimentów?

Jako prawnicy z Nysy pragniemy wskazać, że usprawiedliwione potrzeby dziecka, które należy wykazać w toku postępowania, nie oznaczają jego wszystkich potrzeb. Pod uwagę bierze się wszelkie wydatki powiązane z wyżywieniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem czy rozwojem. W tym kontekście istotne znaczenie ma wiek i sytuacja potomka. Inne potrzeby ma bowiem przedszkolak, a inne nastolatek. Ich zakres będzie się również różnił, jeżeli zestawimy ze sobą osobę w pełni zdrową i wymagającą specjalistycznego leczenia.

Granicę alimentów, nawet jeżeli potrzeby dziecka rzeczywiście będą bardzo kosztowe, zawsze wyznaczają możliwości finansowe drugiej strony. Istotny jest jednak fakt, że znaczenie ma ogólny status majątkowy (np. posiadane nieruchomości, pojazdy), a nie o comiesięczne wpływy. Chodzi więc o realne możliwości zarobkowania, które pozwany może osiągnąć.