Jakie są różnice między odszkodowaniem a zadośćuczynieniem?

kaskCzasami traktujemy pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia tak, jakby można je było stosować zamiennie. Tak naprawdę odnoszą się one jednak do czegoś innego. Może nie zupełnie innego, bo zarówno odszkodowanie, jak i zadośćuczynienie to działania, które wiążą się z jakąś formą rekompensaty finansowej. Jednak odmienne są okoliczności, w których dochodzi do realizacji tego typu procesów.

Podstawowe rozbieżności

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że odszkodowanie ma bardziej konkretny charakter niż zadośćuczynienie. Ta pierwsza operacja wiąże się z naprawą szkody o charakterze fizycznym, materialnym. Druga natomiast ma za zadanie zrekompensować w jakiejś części cierpienia psychiczne związane z trudnymi przejściami. Mając na uwadze to podstawowe rozróżnienie, łatwiej już zrozumieć, dlaczego odszkodowanie ma bardziej konkretną naturę niż zadośćuczynienie. Jest ono związane ze zniszczeniami o charakterze materialnym, które są dość łatwo mierzalne. Bez problemu można na przykład wycenić, jaka jest szkoda związana z wjechaniem jednego samochodu w drugi i powstałym wskutek tego wgnieceniem. Trudnym zadaniem jest natomiast wycenienie psychicznego cierpienia związanego na przykład z fałszywym pomówieniem. Dlatego z ustaleniem kwoty zadośćuczynienia mogą być większe problemy niż z ustaleniem kwoty odszkodowania.

Istotny jest również czasowy wymiar obu procedur. Otóż jeśli chodzi o odszkodowanie, to dotyczy ono tego, co wydarzyło się w przeszłości. Trudno, by płacić rekompensatę za wypadek, który jeszcze się nie wydarzył. Z zadośćuczynieniem jest jednak inaczej. Może ono być regulowane nie tylko za przeszłe zdarzenie, lecz także na poczet przyszłych. Krzywdy psychiczne mają bowiem do siebie to, że nie da się ich naprawić ze zgromadzonych środków. Proces dochodzenia do siebie po urazie bywa długotrwały i może sięgać daleko wprzód. Właśnie tak prezentują się podstawowe różnice między metodami rekompensaty finansowej, jakimi są odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.