Nierówny podział majątku po rozwodzie. Kiedy jest możliwy?

figurkiPodział majątku jest jedną z czynności, z którą muszą się zmierzyć osoby rozwiązujące ważny związek małżeński. Obowiązuje zasada, że każdy z małżonków ma równe udziały w majątku wspólnym. Oznacza to, że podział majątku w trakcie rozwodu następuje dokładnie w proporcji pół na pół. Takie rozwiązanie jest jednak krzywdzące dla strony, która w trakcie trwania małżeństwa osiągała większe zarobki. Czy w związku z tym można ubiegać się o nierówny podział majątku?

Niejednakowy stopień przyczynienia się do powstania majątku

Aby ubiegać się o podzielenie majątku w innych proporcjach niż pół na pół, należy przede wszystkim złożyć w sądzie odpowiedni wniosek. Najlepiej zrobić to we wniosku inicjującym postępowanie, a najpóźniej w toku postępowania o podział majątku przed sądem I instancji. Według art. 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego możliwe jest ustalenie nierównego podziału majątku na życzenie każdego z małżonków pod warunkiem, że występuje znaczna dysproporcja w przyczynieniu się małżonków do powstania ich majątku wspólnego oraz istnieją „ważne powody” wyjaśniające nierówny podział majątku. Obie przesłanki muszą wystąpić łącznie i w odpowiednim wzajemnym stosunku. Podczas rozpatrywania wniosku przez sąd nie zawsze wyższe zarobki odgrywają kluczową rolę w przyczynieniu się do powstania majątku wspólnego. Równie ważny jest także stopień zaangażowania w prowadzenie domu i osobiste wychowanie dzieci oraz całokształt starań o założoną wspólnie rodzinę i zaspokojenie jej potrzeb.

„Ważne powody”

Niekiedy trudno jest określić jednoznacznie „ważne powody” uzasadniające wnioskowanie o nierówny podział majątku. Według Sądu Najwyższego uznaje się za nie wszelkie podstawy, wskazujące na to, że równość udziałów małżonków w majątku wspólnym byłaby niesprawiedliwa z powodów moralnych, etycznych i kolidowałaby z zasadami współżycia społecznego. Do „ważnych powodów” można zaliczyć np. długotrwałą bierność zawodową jednego z małżonków, trwonienie majątku poprzez alkoholizm, hazard czy narkotyki, rażącą rozrzutność czy też porzucenie przez małżonka rodziny. „Ważne powody” nie zachodzą jednak w każdym przypadku, kiedy dochodzi do niejednakowego stopnia przyczyniania się małżonków do powstawania majątku wspólnego, lecz wtedy, gdy małżonek, przeciwko któremu został złożony wniosek, w sposób rażący nie przyczyniał się do powstawania wspólnego majątku proporcjonalnie do możliwości zarobkowych i posiadanych sił.

W naszej kancelarii klienci mogą liczyć na profesjonalną pomoc oraz doradztwo prawne na wielu płaszczyznach. Szerokim obszarem naszej działalności są m.in. sprawy rozwodowe, alimentacyjne oraz kwestia nierównego podziału majątku po rozwodzie.