Blog

banknoty

Czym jest odszkodowanie retorsyjne?

Odszkodowanie retorsyjne funkcjonuje w systemach prawnych, opartych na common law, funkcjonujących w krajach anglosaskich takich Wielka Brytania, USA, Australia czy Nowa Zelandia czy Kanada. Celem odszkodowania retorsyjnego jest wymierzenie dotkliwej kary sprawcy za wyjątkowo rażące lub umyślne działania. Dowiedz się, na czym ono polega i kiedy jest ustanawiane?

obrączka

Rozpad pożycia małżeńskiego, Co to właściwie oznacza?

Zgodnie z polskim prawem każdy z małżonków może żądać rozwodu, jeżeli doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Co jednak kryje się pod tym dość niejasnym i zagadkowym określeniem?

dokumenty rozwodowe

Jak przygotować pozew rozwodowy?

Od poprawności przygotowania pozwu rozwodowego w dużej mierze zależy wynik rozprawy rozwodowej. Co więcej, istotne różnice zachodzą między pozwem o rozwód z orzeczeniem o winie a pozwem bez orzekania o winie. Zanim sprawdzimy, na czym polegają, przyjrzymy się, jakie cechy musi spełniać każdy pozew rozwodowy, bez względu na jego rodzaj.